Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Jan Kowalczyk
Stanowisko
Starosta Powiatu
Przewodniczący Zarządu
Starosta
Telefon
+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email
Godziny przyjęć i numer pokoju

wtorek 8.00 - 16.00

pok.: 29

Obowiązki

1.Starosta podpisuje:

1)   wystąpienia, pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;

2)   opinie o projektach prawnych przesyłanych do zaopiniowania;

3)   wnioski o nadanie odznaczeń;

4)   pisma zastrzeżone do podpisu Starosty odrębnymi przepisami lub mające - ze względu na swój charakter - specjalne znaczenie;

5)   decyzje  i  pisma wynikające z kompetencji Starosty jako organu administracji samorządowej, a ponadto  wszelkie odpowiedzi na piśmie w sprawach decyzji administracyjnych;

6)   zarządzenia wewnętrzne;

7)   wystąpienia pokontrolne z kontroli merytorycznych realizowanych przez Starostwo;

8) odpowiedzi na skargi załatwiane przez Starostwo.

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie
Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie
Stanowisko: Członek Zarządu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2021
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Członek Zarządu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Radny Powiatu
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie za rok 2015
Stanowisko: Starosta
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2015 rok