Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Osoby niepełnosprawne przybywające do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim w celu załatwiania spraw winne udać się do wejścia zlokalizowanego od strony ul. Żwirki i Wigury /od strony parku miejskiego/ dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście to oraz dźwig osobowy funkcjonujący przy tym wejściu umożliwiają dotarcie do wszystkich stanowisk pracy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zlokalizowanych w budynkach administracyjnych przy ulicy Lwowskiej 68 i ulicy Żwirki i Wigury.

Niepełnosprawni mogą zwrócić się do każdego pracownika Starostwa bądź do Sekretariatu urzędu znajdującego się na I piętrze budynku administracyjnego z prośbą o informację lub pomoc. W pierwszej kolejności pracownicy przeprowadzają wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy a następnie wskazują merytorycznego pracownika.

Jeżeli wymagają tego potrzeby osoby niepełnosprawnej merytoryczny pracownik pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu pomocy przy załatwianiu sprawy bądź udają się do merytorycznych miejsc pracy w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren Starostwa Powiatowego z psem asystującym jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy. Możliwość wejścia z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych.
Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać. Jak to zrobić? Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy Lwowskiej 68 poszukaj Sekretariatu Starostwa (I piętro). Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz.
Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorek od 8:00 do 16:00, środa, czwartek  i w piątek od 7:30 do 15:30 a wideotłumacz od 8:00.

W Sekretariacie Starostwa oraz w trzech pomieszczeniach Wydziału Komunikacji i Drogownictwa jest zainstalowana pętla indukcyjna jako jeden ze sposobów wspomagania słuchu dla osób słabosłyszących/niedosłyszących. Przenośna pętla indukcyjna działa również w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.