Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok.
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja
oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majatkowe - początek kadencji
Oświadczenie majatkowe - początek kadencji (korekta)
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Muzeum
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 1.01.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe korekta (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji w dniu 16 czerwca 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im.Janusza Korczaka
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora DPS
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem z dniem 22.02.2019 r. okresu zastępstwa na stanowisku Dyrektora.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji (korekta)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia mandatu
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji (korekta)
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku ze zwolnieniem ze stanowiska z dniem 31.01.2019
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe w związku z przejściem do innej pracy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych z dniem 26.03.2019
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska kierownika i otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Zespół Szkół Nr 5 im.Stefana Czarneckiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora z dniem 17 czerwca 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Sikorskiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Rada
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
oświadczenie majątkowe za 2014 rok (początek kadencji)
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji
oświadczenie majątkowe za 2020 rok