Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Powołanie na stanowisko Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Zmiana umowy z Z-cy Dyrektora na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora PUP
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Dyrektora PUP
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora PUP
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
oświadczenie złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno- Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na Członka Zarządu
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Muzeum Regionalnego
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Muzeum
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem z dniem 1.01.2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada
Oświadczenie majątkowe korekta (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z przyjęciem rezygnacji ze stanowiska Członka Zarządu.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor SPZOZ
W związku z powierzeniem obowiązków Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Muzeum Regionalne im. dr Janusza Petera
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji w dniu 16 czerwca 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu szkół Techniczno - Motoryzacyjnych
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu szkół Techniczno - Motoryzacyjnych
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im.Janusza Korczaka
Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania umowy.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Starosta
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Starosta
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora DPS
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem z dniem 22.02.2019 r. okresu zastępstwa na stanowisku Dyrektora.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatego Centrum Pomocy Rodzinie
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu ds pomocy społecznej i pieczy zastępczej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik Dizału ds. pomocy społecznej i pieczy zastępczej
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji (korekta)
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie na dzień rozwiązania umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia mandatu
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Wicestarosta
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku ze zwolnieniem ze stanowiska z dniem 31.01.2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zarządu Dróg
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik ds. technicznych
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe w związku z przejściem do innej pracy
Stanowisko pracownika - Kierownik
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisku Zastępcy Dyrektora
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z wydawaniem decyzji administracyjnych z dniem 26.03.2019
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska kierownika i otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
Stanowisko pracownika - Kierownik ds technicznych
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im.Janusza Korczaka
W związku z powołaniem na dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Członek Zarządu
Rada
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Zespół Szkół Nr 5 im.Stefana Czarneckiego
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie w związku udzieleniem upoważnienia na wydawanie decyzji administracyjnych.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka -wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodnicząca Rady
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodnicząca Rady
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radna Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora z dniem 17 czerwca 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Sikorskiego
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe (początek kadencji)
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Rada
Oświadczenie majątkowe w związku z upływem kadencji
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Oświadczenie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Oświadczenie w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Rada
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Stanowisko pracownika - Radny Powiatu
Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe w związku z uzyskaniem upoważnienia do wydawania decyzji
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie na dzień odwołania ze stanowiska.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu w Powiatowym Urzędzie Pracy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Działu