Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Oświadczenia majątkowe

Zarząd
Oświadczenie majątkowe 30 dni po wyborze
Oświadczenie majątkowe 30 dni po wyborze - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
korekta oświadczenia majątkowego za 2020 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie majątkowe 30 dni po wyborze
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie składane w terminie 30 dni od dnia wyboru
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie w związku z wyborem na Członka Zarządu
Zarząd
Oświadczenie majątkowe 30 dni po wyborze
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie majątkowe 30 dni po wyborze
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Zarząd
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - korekta
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Zarząd
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji Członka Zarządu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Zarząd
Oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją na dzień 25.11.2016 r.
Zarząd
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015