Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Oświadczenia majątkowe

Szczegółowe wyszukiwanie
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko.
Stanowisko pracownika - Z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majakowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z dniem 2.04.2019
Stanowisko pracownika - Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Specjalista
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Wydziału
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem w dniu 9.01.2019 r.
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
oświadczenia majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2021 r
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia o wydawaniu decyzji administracyjnych z dniem 15.03.2019
Stanowisko pracownika - Starszy Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Starszy Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Starszy specjalista
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Wydziału
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe w związku z nabyciem uprawnień do emerytury i rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 29 października 2018 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Główny Specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Główny Specjalista
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przejściem na emeryturę z dniem 30 grudnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora - wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
W związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Wydział Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
W związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
Stanowisko pracownika - Zastępca Dyrektora Wydziału
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska w dniu 1 kwietnia 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Powiatu
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik powiatu
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Geolog powiatowy - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Geolog Powiatowy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Geolog Powiatowy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Geolog powiatowy - wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Geolog powiaowy
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe na dzień odejścia z pracy z dniem 28.03.2019
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem w dniu 1 października 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Wydział Architektury i Budownictwa
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora z dniem 1 stycznia 2020 r. na stanowisko
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Kierownik
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Kierownik Ośrodka -wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik PODGiK
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko.
Stanowisko pracownika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału Kominikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Stanowisko pracownika - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Powiatowego Zespołu d/s orzekania o niepełnosprawności
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor wydający decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe złożone w związku powierzeniem stanowiska dyrektora wydziału
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
złożone na dzień rozpoczęcia pracy
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Na dzień odwołania ze stanowiska
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Dyrektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor Wydziału
Wydział Finansowy
oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Główny specjalista - wydaje decyzje administracyjne
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Stanowisko pracownika - Główny specjalista
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
Stanowisko pracownika - Główny specjalista - wydaje decyzje administracyjne
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Główny specjalista