Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Oświadczenia majątkowe

Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko.
oświadczenie majakowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z dniem 2.04.2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem na stanowisku Dyrektora Wydziału
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe składane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Sekretarz Powiatu
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem w dniu 9.01.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenia majątkowe za 2020 rok
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe w związku z cofnięciem upoważnienia o wydawaniu decyzji administracyjnych z dniem 15.03.2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oświadczenie złożone w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Wydziału
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe w związku z nabyciem uprawnień do emerytury i rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 29 października 2018 r.
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia.
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę i przejściem na emeryturę z dniem 30 grudnia 2019 r.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
W związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
W związku z objęciem stanowiska Zastępcy Dyrektora Wydziału
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe w związku z objęciem stanowiska w dniu 1 kwietnia 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Skarbnik
Oświadczenie majątkowe na dzień odejścia z pracy z dniem 28.03.2019
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem w dniu 1 października 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Architektury i Budownictwa
Oświadczenie majątkowe składane w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora z dniem 1 stycznia 2020 r. na stanowisko
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe składane w terminie 30 dni od powołania na stanowisko.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe składane w związku z odwołaniem ze stanowiska.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
oświadczenie majątkowe złożone w związku powierzeniem stanowiska dyrektora wydziału
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
oświadczenie majątkowe za 2021 rok
złożone na dzień rozpoczęcia pracy
Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Społecznych
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok.
Oświadczenie majątkowe za rok 2015
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2020 rok