Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Skład Zarządu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Jan Kowalczyk Stanowisko:Przewodniczący Zarządu
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
Godziny przyjęć:

wtorek 8.00 - 16.00

pok.: 29


Obowiązki:

1.Starosta podpisuje:

1)   wystąpienia, pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;

2)   opinie o projektach prawnych przesyłanych do zaopiniowania;

3)   wnioski o nadanie odznaczeń;

4)   pisma zastrzeżone do podpisu Starosty odrębnymi przepisami lub mające - ze względu na swój charakter - specjalne znaczenie;

5)   decyzje  i  pisma wynikające z kompetencji Starosty jako organu administracji samorządowej, a ponadto  wszelkie odpowiedzi na piśmie w sprawach decyzji administracyjnych;

6)   zarządzenia wewnętrzne;

7)   wystąpienia pokontrolne z kontroli merytorycznych realizowanych przez Starostwo;

8) odpowiedzi na skargi załatwiane przez Starostwo.

354 1
Jan Fila Stanowisko:Wicestarosta
Telefon:+48 84 6641252: +48 84 6644111
Email:
Obowiązki:

Do zadań Wicestarosty należy:

 1. Nadzór nad pracą :

1)   Wydziału Komunikacji i Drogownictwa;

2)   Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;

3)   Wydziału Architektury i Budownictwa.

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych, stosownie do udzielonego upoważnienia, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości nadzorowanych Wydziałów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu.
 2. Przyjmowanie interesantów.
 3. Opracowywanie materiałów i dokumentów Staroście dla potrzeb kontaktów zewnętrznych.
 4. Wicestarosta wypełnia obowiązki Starosty, podczas jego nieobecności.
 5. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu poprzez podległe wydziały.
 6. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu przedkładanych na Zarząd dotyczących problematyki nadzorowanych wydziałów.

Wicestarosta podpisuje decyzje, pisma / w ramach udzielonego upoważnienia/ z zakresu działania Wydziałów:

1)   Wydziału Komunikacji i Drogownictwa;

2)   Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;

3)   Wydziału Architektury i Budownictwa.

354 3
Henryk Szadkowski Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
354 4
Teresa Elżbieta Chrastina Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
354 5
Tadeusz Suski Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
354 6
Jan Kowalczyk Stanowisko:Przewodniczący Zarządu
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
Godziny przyjęć:

wtorek 8.00 - 16.00

pok.: 29


Obowiązki:

1.Starosta podpisuje:

1)   wystąpienia, pisma kierowane do organów administracji rządowej i samorządowej;

2)   opinie o projektach prawnych przesyłanych do zaopiniowania;

3)   wnioski o nadanie odznaczeń;

4)   pisma zastrzeżone do podpisu Starosty odrębnymi przepisami lub mające - ze względu na swój charakter - specjalne znaczenie;

5)   decyzje  i  pisma wynikające z kompetencji Starosty jako organu administracji samorządowej, a ponadto  wszelkie odpowiedzi na piśmie w sprawach decyzji administracyjnych;

6)   zarządzenia wewnętrzne;

7)   wystąpienia pokontrolne z kontroli merytorycznych realizowanych przez Starostwo;

8) odpowiedzi na skargi załatwiane przez Starostwo.

357 7
Jan Fila Stanowisko:Wicestarosta
Telefon:+48 84 6641252: +48 84 6644111
Email:
Obowiązki:

Do zadań Wicestarosty należy:

 1. Nadzór nad pracą :

1)   Wydziału Komunikacji i Drogownictwa;

2)   Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;

3)   Wydziału Architektury i Budownictwa.

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych, stosownie do udzielonego upoważnienia, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości nadzorowanych Wydziałów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu.
 2. Przyjmowanie interesantów.
 3. Opracowywanie materiałów i dokumentów Staroście dla potrzeb kontaktów zewnętrznych.
 4. Wicestarosta wypełnia obowiązki Starosty, podczas jego nieobecności.
 5. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu poprzez podległe wydziały.
 6. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu przedkładanych na Zarząd dotyczących problematyki nadzorowanych wydziałów.

Wicestarosta podpisuje decyzje, pisma / w ramach udzielonego upoważnienia/ z zakresu działania Wydziałów:

1)   Wydziału Komunikacji i Drogownictwa;

2)   Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości;

3)   Wydziału Architektury i Budownictwa.

357 8
Teresa Elżbieta Chrastina Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
357 9
Robert Kuźniarz Stanowisko:Urzędujący Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
Obowiązki:

Do zadań Urzędujący Członka Zarządu należy:

 1. Nadzór nad pracą :

1)      Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2)      Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji..

 1. Wydawanie decyzji administracyjnych, stosownie do udzielonego upoważnienia, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości nadzorowanych Wydziałów, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu Powiatu.
 2. Opracowywanie materiałów i dokumentów Staroście dla potrzeb kontaktów zewnętrznych.
 3. Urzędujący Członek Zarządu wypełnia obowiązki Starosty, podczas jego nieobecności oraz podczas nieobecności Wicestarosty.
 4. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu poprzez podległe wydziały.
 5. Opiniowanie materiałów i projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu przedkładanych na Zarząd dotyczących problematyki nadzorowanych wydziałów.

Urzędujący Członek Zarządu podpisuje decyzje, pisma / w ramach udzielonego upoważnienia/ z zakresu działania Wydziałów:

1)   Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

2)   Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

 1. W okresie nieobecności Starosty i Wicestarosty dokumenty wyszczególnione w ust. 1 podpisuje Urzędujący Członek Zarządu 
357 10
Tadeusz Suski Stanowisko:Członek Zarządu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
357 11
Jan Kowalczyk Stanowisko:Starosta
Telefon:+48 84 6641252 +48 84 6643535
Email:
719 12
Jerzy Wereszczak Stanowisko: Wicestarosta
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
719 13
Alicja Kopczan Stanowisko: Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
719 14
Tadeusz Stanibuła Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
719 15
Tadeusz Suski Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
719 16
Henryk Bogdan Karwan Stanowisko:Starosta
Telefon:+48 84 6643535: fax: +48 84 6644111
Email:
806 17
Jarosław Korzeń Stanowisko:Wicestarosta
Telefon:+48846643535; fax: +48846644111
Email:
806 18
Katarzyna Gucz Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6643976: fax: +48 84 6644111
Email:
806 20
Jacek Pawłucki Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
806 21
Wiesław Cielica Stanowisko:Członek Zarządu Powiatu
Telefon:+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Email:
806 22