Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Logo - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Skład Rady Powiatu

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Jan Kowalczyk Starosta 354 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Telefon
+48 84 6641252 +48 84 6643535
Godziny przyjęć i numer pokoju

wtorek 8.00 - 16.00

pok.: 29

Jan Fila Wicestarosta 354 2
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Jan Mieczysław Dawidowski Przewodniczący Rady Powiatu 354 3
Stanowisko
Przewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Godziny przyjęć i numer pokoju

wtorek: 13.00-15.00

pok.: 38

Teresa Elżbieta Chrastina Radna Powiatu 354 4
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Dariusz Czop Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 354 5
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Stanibuła Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 354 6
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Suski Członek Zarządu Powiatu 354 7
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Szadkowski Członek Zarządu Powiatu 354 8
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jan Wójtowicz Radny Powiatu 354 9
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Janusz Hałas Radny Powiatu 354 10
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Dariusz Grabiec Radny Powiatu 354 11
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Andrzej Władysław Malec Radny Powiatu 354 12
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Bogdan Nagaj Radny Powiatu 354 13
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Krzysztof Koman Radny Powiatu 354 14
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Stanisław Koper Radny Powiatu 354 15
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Teresa Semczyszyn Radny Powiatu 354 16
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tomasz Leszczyński Radny Powiatu 354 17
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Mirosława Kapuścińska (Malicka) Radny Powiatu 354 18
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jerzy Wereszczak Radny Powiatu 354 19
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Soluch Radny Powiatu 354 20
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Edward Żuk Radny Powiatu 354 21
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Stanisław Czuryło 357 22
Imię i nazwisko
Zbigniew Naklicki 357 23
Imię i nazwisko
Jan Wójtowicz 357 24
Imię i nazwisko
Jan Mieczysław Dawidowski 0 25
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Jan Kowalczyk 357 26
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252 +48 84 6643535
Tadeusz Stanibuła 357 27
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Szadkowski 357 28
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Robert Bondyra 357 29
Imię i nazwisko
Tadeusz Suski 357 30
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jerzy Wereszczak 357 31
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jan Fila 357 32
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Stanisław Koper 357 33
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Mirosława Kapuścińska (Malicka) 357 34
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Teresa Semczyszyn 357 35
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Magdalena Szczepańska 357 36
Imię i nazwisko
Tomasz Zieliński 357 37
Imię i nazwisko
Teresa Elżbieta Chrastina 357 38
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Alicja Kopczan 357 39
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Wiesław Kostrubiec 357 40
Imię i nazwisko
Robert Kuźniarz 357 41
Imię i nazwisko
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Wojciech Kawalec 357 42
Imię i nazwisko
Mirosława Kapuścińska 357 43
Tomasz Berezecki Radny Powiatu 719 44
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Teresa Elżbieta Chrastina Przewodnicząca Rady Powiatu 719 45
Stanowisko
Przewodnicząca Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Piotr Cisło Radny Powiatu 719 46
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Dariusz Czop Radny Powiatu 719 47
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jan Mieczysław Dawidowski Radny Powiatu 719 48
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Teresa Halina Eifler Radna Powiatu 719 49
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
tel.: +48 84 664 1252 fax: +48 84 664 4111
Piotr Waldemar Janicki Radny Powiatu 719 50
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Henryk Bogdan Karwan Radny Powiatu 719 51
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6643535: fax: +48 84 6644111
Wojciech Kawalec Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 719 52
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Alicja Kopczan Członek Zarządu Powiatu 719 53
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Stanisław Koper Radny Powiatu 719 54
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jan Kowalczyk Starosta 719 55
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Telefon
+48 84 6641252 +48 84 6643535
Artur Piotr Krupa Radny Powiatu 719 56
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Witold Andrzej Pitura Radny Powiatu 719 57
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Teresa Semczyszyn Radna Powiatu 719 58
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Stanibuła Członek Zarządu Powiatu 719 59
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Szadkowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 719 60
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Suski Członek Zarządu Powiatu 719 61
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Andrzej Józef Walczak Radny Powiatu 719 62
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Jerzy Wereszczak Wicestarosta 719 63
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tomasz Zieliński Radny Powiatu (Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2017r. stwierdzono wygaśniecie mandatu w związku z zrzeczeniem się mandatu (Dz.Urz. Woj.Lub. z 2017 r. poz.4301) 719 64
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (Postanowieniem Komisarza Wyborczego z dnia 7 listopada 2017r. stwierdzono wygaśniecie mandatu w związku z zrzeczeniem się mandatu (Dz.Urz. Woj.Lub. z 2017 r. poz.4301)
Ryszard Bałka Radny Powiatu 356 65
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Władysław Bondyra Radny Powiatu 356 66
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Stanisław Czuryło Przewodniczący Rady Powiatu 356 67
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Mieczysław Dawidowski Radny Powiatu 356 68
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Ryszard Flis Radny Powiatu 356 69
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Jerzy Głąb Radny Powiatu 356 70
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Marek Kargol Radny Powiatu (do 31 marca 2005 roku) 356 71
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (do 31 marca 2005 roku)
Cezary Uściak Radny Powiatu (od 6 maja 2005 roku) 356 72
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (od 6 maja 2005 roku)
Piotr Krzych Radny Powiatu 356 73
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Karol Łypka Radny Powiatu 356 74
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Wiesław Mróz Radny Powiatu 356 75
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Bogdan Nagaj Radny Powiatu 356 76
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tomasz Pękalski Radny Powiatu 356 77
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Robert Puźniak Radny Powiatu 356 78
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Ryszard Sachajko Radny Powiatu 356 79
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Teresa Semczyszyn Radna Powiatu 356 80
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Stanibuła Radny Powiatu 356 81
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Szadkowski Radny Powiatu 356 82
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Terlecki Radny Powiatu 356 83
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Lesław Zatorski Radny Powiatu 356 84
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Edward Żuk Radny Powiatu 356 85
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tomasz Berezecki Radny Powiatu (od 25 listopada 2013 r.) 357 86
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (od 25 listopada 2013 r.)
Tomasz Pękalski Radny Powiatu (do 29 października 2008 r) 354 87
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (do 29 października 2008 r)
Jarosław Korzeń Radny Powiatu (od 30 listopada 2017 roku) 719 88
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu (od 30 listopada 2017 roku)
Telefon
+48846643535; fax: +48846644111
Teresa Elżbieta Chrastina Radna Powiatu 806 89
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Wiesław Cielica Członek Zarządu Powiatu 806 90
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Piotr Cymbała Radny Powiatu 806 91
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Halina Czarnecka Radna Powiatu 806 92
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Dariusz Grabiec Radny Powiatu 806 93
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jan Fila Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 806 94
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: +48 84 6644111
Katarzyna Gucz Członek Zarządu Powiatu 806 95
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6643976: fax: +48 84 6644111
Jan Kowalczyk Radny Powiatu 806 97
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jarosław Korzeń Wicestarosta 806 98
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wicestarosta
Telefon
+48846643535; fax: +48846644111
Dariusz Krech Radny Powiatu 806 99
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Artur Piotr Krupa Radny Powiatu 806 100
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Robert Kuźniarz Radny Powiatu 806 101
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Mariusz Malec Radny Powiatu 806 102
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Jacek Pawłucki Członek Zarządu Powiatu 806 103
Imię i nazwisko
Stanowisko
Członek Zarządu Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu 806 104
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Teresa Semczyszyn Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 806 105
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Tadeusz Suski Radny Powiatu 806 106
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Leszek Stanisław Kleszczyński Radny Powiatu 806 107
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Henryk Bogdan Karwan Starosta 806 108
Imię i nazwisko
Stanowisko
Starosta
Telefon
+48 84 6643535: fax: +48 84 6644111
Piotr Cisło Radny Powiatu 806 109
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111
Ryszard Wąsacz Radny Powiatu 806 110
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Powiatu
Telefon
+48 84 6641252: fax: +48 84 6644111